Gizlilik ve Koşullar

Bu Hüküm ve Koşullar (“Hüküm ve Koşullar” veya “Sözleşme”), Curacao yasalarına göre usulüne uygun olarak kurulmuş bir şirket olan ve yasal merkezi Abraham de Veerstraat 9, Curacao adresinde bulunan MAD Entertainment N. V. (“Ortaklık Programı Operatörü”) ile Ortak arasında bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder.

Betzmark Partners web sitesini kullanan ve Betzmark Partners Ortaklık Programına katılan her Ortak, bu Hüküm ve Koşulların tamamını ve Ortaklık Programı tarafından revize edildiği şekliyle onaylamak ve kabul etmekle yükümlüdür.

Ortak, Betzmark Partners Ortaklık Programına katılarak, bu Hüküm ve Koşulların Ortağa önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebileceğini kabul eder. İşbu belge ile İş Ortağı, işbu belgede yapılan değişiklikleri izlemeyi ve bunlara uyulmasını sağlamayı taahhüt eder.

İşbu Şartlar ve Koşulları kabul etmekle Ortak, 18 veya daha büyük yaşta olduğunu ve bir başkası adına hareket etmesi durumunda Betzmark Partners Ortaklık Programına katılmak için usulüne uygun olarak yetkilendirildiğini onaylar.

TANIMLAR

Ortaklık Programı – Betzmark Partners Ortaklık Programı Ürününü internette tanıtmak için web yöneticilerine promosyon malzemeleri sağlayan teknik bir pazarlama platformu;

Ortaklık Programı Ürünü – İnternette reklam materyalleri aracılığıyla reklamı yapılan bir proje (bahis, casino);

Ortaklık Ödülleri – Ödeme modellerinden herhangi biri kapsamında Ürünün tanıtımı sonucunda Ortağa ödenmesi gereken ve ödenecek olan ve Ortaklık Programının Teklif ve şartlarına uygun olarak hesaplanan her türlü ücret, komisyon ve ödemeler;

Aktif Oyuncu – Ürüne düzenli olarak geri dönen, para yatıran ve gerçek parayla oynayan bir oyuncu;

CPA (eylem başına maliyet) – sonuç, oyuncu tarafından verilen ilk para yatırma işleminin yapılması anlamına gelir;

Bekletme – Oyuncunun “Aktif Oyuncu” statüsünü alması gereken süre ve Ortaklık Programı bu statüyü kontrol etmek ve onaylamak ya da reddetmekle yükümlüdür. Statünün kontrol edilmesine ek olarak, Bekletme sırasında bir Oyuncunun kayıtlı olduğu Ürünün kurallarını ve Ortaklık Programının kurallarını ihlal edip etmediği kontrol edilir;

Hibrit – iki ücretli sonuçtan oluşur. 1. olay (sonuç) oyuncu tarafından yapılan ilk para yatırma işlemidir. 2. olay (sonuç) Net Oyun yüzdesidir;

Teklif – Ortaklık Programının Ürününü internette tanıtmak için Ortak(lar) tarafından yayınlanacak bilgilere dayalı olarak Ortaklık Programı tarafından belirlenen ticari şartlar (oran ve ödeme modeline bağlı olarak kısıtlamalar ve ödüller dahil) anlamına gelir;

Ortak – bu belgenin şartlarını kabul eden ve Betzmark Partners Ortaklık Programının Ürününü internette tanıtmak için çalışan bir webmaster;

Ödeme Modelleri – İş Ortağı tarafından Promosyon malzemelerinin internete yerleştirilmesinin belirli bir sonucu için yapılan ödeme;

Tanıtım Materyalleri – Ortaklar tarafından İnternette Ortaklık Programı Ürününü tanıtmak için kullanılan araçlar;

Oyuncu – Ortak tarafından kullanılan Tanıtım materyalleri aracılığıyla Ürün web sitesine gelen ve kişisel bir hesap kaydeden kişi;

Raporlama dönemi – Ortak tarafından kazanılan Ortaklık Ödüllerinin biriktirilmesi ve hesaplanmasının, daha sonra harici ödeme sistemlerine çekilmesi amacıyla gerçekleştiği zaman dilimi;

Yönlendirme Ortaklık Programı – Ortağın Ortaklık Programına yeni Ortaklar çekmeyi taahhüt ettiği Ortaklık Programı ve Ortak işbirliği;

Gelir Payı – Net Oyun (net oyun geliri) yüzdesi. Bazı durumlarda, idari ücret (%15) ve yönlendirilen oyuncunun ödemelerindeki komisyon ücreti (%5) düşülür;

Trafik – bir Ortağın Tanıtım materyallerini İnternete yerleştirmesi sonucunda gelen Oyuncuların miktarı.

1. ÜRÜN PROMOSYONU

1.1. Ortaklık Programı Operatörü, bağlantılar da dahil olmak üzere benzersiz Promosyon Materyalleri sağlar. Her Ortak, bağlantıların etkinliğini ve Ortağın kişisel hesabındaki ek parametrelerin görüntülenmesinin doğruluğunu kontrol etmeyi taahhüt eder. Ortaklık Programı Operatörü, bağlantıları etkin değilse Ortak tarafından yönlendirilen Oyuncuları izleyemeyecektir.

1.2. Ortaklar, Tanıtım materyallerinde yapılacak her türlü değişikliği ve Ürünün Ortaklık Programı aracılığıyla reklamının yapıldığı her türlü yöntemi önceden onaylayacaktır.

1.3. Ortak, Ortaklık Programı tarafından sağlanan en güncel bağlantıları Ortaklık Programı Operatörü tarafından önceden onaylanmış bir şekilde ve konumda Promosyon malzemelerine dahil edecek ve sürekli olarak gösterecektir ve Ortaklık Programı Operatörünün önceden yazılı izni olmadan bağlantıların biçiminde, konumunda veya işleyişinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

1.4. Ortak, Ortaklık Programına giriş için verilerin kullanımından (kullanıcı adı ve şifre) tamamen sorumludur.

1.5. Ortak, Ortaklık Programına katılan herhangi bir web sitesinden veya web sitesindeki trafiği engellemeye, yönlendirmeye veya başka bir şekilde müdahale etmeye çalışmayacaktır;

1.6. Ortak, üçüncü taraflardan Ortaklık Programı ile ilgili teklifler dağıtmayacak ve komisyon talep etmeyecek ve Ortaklık Programına üye olmayan kişileri Yönlendirme Ortaklık Programı dışında bir şekilde tanıtım faaliyetine dahil etmeyecektir;

1.7. Ortaklık Programı Ortaklarının, Tanıtım materyalleri yerleştirmelerinin bir sonucu olarak Üründe kayıtlı hesaplara sahip olmaları yasaktır. Bu tür durumların tespit edilmesi halinde, hem Ortağın hesabı hem de Oyuncunun Üründeki tam borçlu hesabı bloke edilir. Bu kural, Ortakla ilişkili kişiler ve Ortağın doğrudan akrabaları (eş, ortak, ebeveyn, çocuk veya kardeş dahil) için de aynı şekilde geçerlidir.

1.8. Ortaklık Programı Operatörü, herhangi bir açıklama yapmadan veya önceden bildirimde bulunmadan Ortak ile işbirliğini reddetme hakkını saklı tutar. Ortaklık Programı İşletmecisi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Ortak tarafından sağlanan herhangi bir kayıt bilgisinin gerçekliğini ve doğruluğunu doğrulayabilir veya kontrol edebilir. Ortağın kayıt bilgilerinin yanıltıcı, yanlış veya gerçeğe aykırı olduğu tespit edilirse, Ortaklık Programı İşletmecisi Ortağın hesabını, erişimini ve kullanımını ve/veya Ortaklık Programından elde edilen tüm faydaları kısıtlayabilir, reddedebilir veya sonlandırabilir; Ortaklık Programı İşletmecisi, Ortağa ödenmesi gereken veya ödenecek olan herhangi bir Ortaklık Ödülünün ödemesini durdurabilir.

1.9. Ortaklık Programı İşletmecisi, Ortaklık Programına zarar versin ya da vermesin, Ortaklık Programının kurallarını atlatmaya yönelik veya iyi niyetle oluşturulmamış motive edilmiş trafiğin tespit edilmesi durumunda Ortağın hesabını bloke etme hakkını saklı tutar.

1.10. Ortaklık Programı Operatörü, Ortaktan trafik kaynaklarını talep etme hakkını saklı tutar. İş Ortağı bu kaynakları sağlamayı reddederse, Ortaklık Programı Operatörü İş Ortağı ile işbirliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.

1.11. Ortak, Ortaklık Programı Operatörü tarafından önceden yazılı izin verilmedikçe Ortaklık Programının herhangi bir Teklifini alt kiraya veremez, satamaz, yeniden satamaz, dış kaynak olarak kullanamaz.

1.12. Tanıtım materyallerinde politikacıların ve siyasi konuların görüntülerinin / fotoğraflarının kullanılması yasaktır; bu tür Tanıtım materyalleri bulunursa, Ortağın hesabı engellenecektir.

1.13. Yönetim, medya alıcısı veya Ortaklık Programı destek servisi ile yapılan yazışmalar ve kişisel iletişim Gizli Bilgi olarak kabul edilir. Ortaklık Programı Ortaklarının, gizli bilgileri (veya bunların parçalarını) kamuya sunması, kamuya göstermesi, üçüncü taraflara görüntüleme / dinleme fırsatı vermesi yasaktır. Bu kuralın ihlali durumunda, Ortaklık Programı Operatörü, hesabın bloke edilmesi ve ortaklık bakiyesinin sıfırlanmasıyla birlikte işbirliğini sona erdirme hakkını saklı tutar.

1.14. Bu Ortaklık Programının hükümlerine göre, zaten geçerli bir Ortak hesabınız varsa, yönlendirici olarak kaydolmak yasaktır.

1.15. SEO-tanıtımı için kullanılan Ortaklık Programı Ürünleri ile ilgili talepler üzerine siteleri doldurmak için üçüncü tarafların içeriğini (metinler, düzen, tasarım) kullanmak yasaktır. Bu tür eylemler tespit edilirse, Ortaklık Programı Operatörü tarafından bir soruşturma yürütüldükten sonra söz konusu Ortağın hesabı Ortaklık Programından çıkarılacaktır.

2. ÖDEME

2.1. Ortaklık Programı İşletmecisi, Ortaklık Programı İşletmecisi tarafından yayınlanan her Teklifte belirtilen şartlara uygun olarak ve Ortaklık Programında tutulan kayıtlara ve Ortaklık Programı tarafından aylık olarak toplanan verilere dayalı olarak hesaplanan Ortaklık Ödülünü Ortağa ödeyecektir.

2.2. Ortaklık Programının bilanço ve raporları Euro cinsinden gösterilir. Ortağa ödemeler, Ortaklık Programı tarafından Tekliflerde öngörülen para biriminde yapılır.

2.3. Ortaklık Programı Operatörü tarafından belirlenen raporlama dönemi bir takvim ayıdır.

2.4. Ortağın komisyonu, bu Ortak tarafından çekilen oyunculardan elde edilen ürünün net gelirinin payı ile oluşturulur. İş Ortağı gelir yüzdesi, Teklife ve kişisel orana ve Ürüne bağlıdır.

2.5. Yönlendirme Ortaklık Programı kapsamında Ortakların ödülü, yönlendirme bağlantısı tarafından çekilen yeni Ortaklardan alınan tüm karların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir miktarını oluşturur. Ortaklık Programı Operatörü, Ortaklık Programı kapsamındaki ödül miktarını değiştirme ve Ortağa Teklifler yoluyla ek şartlar belirleme hakkını saklı tutar.

2.6. Ortaklara ödemeler, Ortağın hesabında pozitif bakiye varsa, raporlama döneminin kapanmasından sonraki ilk 5-10 gün içinde yapılır.

2.7. Ortağın ödeme bilgileri, mevcut raporlama döneminin bitiminden en az 5 iş günü önce değiştirilebilir ve Ortaklık Programı kişisel yöneticisine yazılı olarak usulüne uygun şekilde bildirilmelidir.

2.8. Ödemeler, Ortaklık Programının kişisel hesabının Finans bölümündeki ödeme verilerinin doğru bir şekilde sağlanması üzerine Ortaklara yapılır.

2.9. Ödemelerin tahakkukundaki gecikme süresi (Bekletme), Ortaklık Programı Operatörü tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenir. Ortak, Ortaklık Ödülünün gecikebileceğini veya askıya alınabileceğini ve hiçbir durumda Ortaklık Programı Operatörünün bu tür bir gecikme veya askıya alma sonucunda Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak maruz kaldığı herhangi bir kayıp, maliyet veya masraftan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

2.10. Ortaklık Programı Operatörü, ortaklık ödüllerinin erken ödenmesini sağlamaz. Ortağa ödenmesi gereken ve ödenecek minimum ortaklık ödülü tutarı 100 Euro’ya eşit veya bu tutarı aşmadığı sürece hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

2.11. Negatif bakiye bir sonraki aya taşınmaz.

2.12. Ortağa ödenmesi gereken ve ödenecek olan ödemeler hiçbir durumda faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

2.13. Ortaklık Programı Operatörü, bir ay içinde Aktif Oyuncu sayısının %10’dan az olması durumunda, trafiğin Teklif tarafından belirlenen KPI’yı karşıladığı durumlar hariç olmak üzere, bir ortaklık bağlantısı aracılığıyla çekilen İş Ortağı akışları için Gelir Payı üzerindeki CPA anlaşmasını değiştirme hakkını saklı tutar.

2.14. Ortaklık Programı Operatörü, aşağıdaki durumlarda Ortağın Ortaklık Ödüllerini CPA modeline göre ödememe ve Ortağın Ortaklık Ödülünü Gelir Payı modelini kullanarak hesaplama hakkını saklı tutar:

2.14.1. İş Ortağı, minimum kalite gereksinimlerini karşılamayan Oyuncuları çekerse (örneğin, çoklu hesaplar – bir Oyuncu ile birden fazla hesap; kullanıcıların %5’inden fazlası geri ödeme talep ettiyse (charge-back);

2.14.2. Ortaklık Programı Operatörü olağandışı Oyuncu davranışı tespit ederse (Betzmark.com’a geri dönmeyen Oyuncuların yüksek bir yüzdesi; veya bir akışta tekrarlanan para yatırma işlemlerinin %50’den azı);

2.14.3. Ortaklık Programı Operatörü, Ortağın bağlantısında listelenen Oyuncunun Ortaklık Programı Ürünü ile ilgili olarak hileli faaliyette bulunduğundan şüphelenilmesi durumunda Ortağın mali bakiyesini değiştirme hakkını saklı tutar.

2.14.4. Trafiğin markalı bir anahtar kelime ile itilmesine izin verilmez

2.15. Ortaklık Programı İşletmecisi, Ortağın Ortaklık Programı ile çalışma kurallarını ihlal ettiğine inanmak için nedenlere sahipse, Ortağa yapılan ödemeleri bloke etme hakkını saklı tutar. Ödemeler, koşullar netleşene kadar herhangi bir süre için bloke edilebilir. Soruşturmanın sonuçlarına dayanarak, işbirliği şartlarının ihlali durumunda, Ortaklık Programı önceden haber vermeksizin ortağın hesabını bloke etme hakkını saklı tutar.

2.16. Ortaklık Programı Operatörü, bir Ortağın yeni Oyuncuları çekme çabalarını azaltması veya bir Ortağın bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmesi durumunda Ortaklık Programı ve Yönlendirme Ortaklık Programı kapsamındaki tüm ödemeleri azaltma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

2.17. Ortaklık Programı Operatörü, Ortağı ve Ortak tarafından kullanılan Promosyon Materyallerini uyumluluk amacıyla istediği zaman denetleme hakkına sahiptir. Bu nedenle Ortak, Ortaklık Programına Ortağın defterlerini, kayıtlarını, sistemlerini ve Ortağın Teklifi ve promosyon faaliyetleriyle ilgili diğer materyalleri ve bilgileri inceleme hakkını verir.

2.18. Madde 2.14-2.17. uyarınca bir askıya alma veya fesih durumunda, askıya alma veya fesih sırasında bu Bölüm uyarınca Ortağa ödenmesi gereken ve ödenecek olan herhangi bir Ortaklık Ödülü kaybedilmiş sayılacaktır.

2.19. Ortaklık Programı Operatörü, Hüküm ve Koşullardan herhangi birinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Ortağın Ortaklık Programı sistemindeki kişisel hesabını, Ortaklık Ödüllerinin sonradan ödenmesi ve engelleme nedenlerine ilişkin bir açıklama yapılmaksızın kapatma hakkını saklı tutar.

3. SÜRE VE FESİH

3.1. Bu Hüküm ve Koşullar, İş Ortağının Ortaklık Programına katıldığı andan itibaren geçerlidir ve taraflardan biri diğerine Sözleşmeyi feshetmek istediğini yazılı olarak bildirmediği sürece devam edecektir, bu durumda bu Sözleşme derhal feshedilecektir. Fesih bildirimi amacıyla, e-posta yoluyla yapılan teslimat, yazılı ve derhal yapılan bir bildirim şekli olarak kabul edilir. Bir Ortağın Ortaklık Programının tanıtımını azaltması veya askıya alması, bu Sözleşmenin feshedildiği anlamına gelecektir.

3.2. Ortaklık Programı Operatörü, bir Ortağın Tanıtım Materyalleri için kullandığı araçların, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygunsuz bulunması halinde, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshedebilir: hileli bir şekilde Oyuncu üretmeyi amaçlayan, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, herhangi bir kişi veya kuruluşun gizliliğini / tanıtımını ihlal eden veya ilgili reklam düzenlemelerini ihlal eden.

4. GİZLİ BİLGİLER

4.1. Ortaklık Programı Operatörünün işleri, operasyonları, Teklifleri ve bu Sözleşmenin yürütülmesi amacıyla paylaşılan kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir Tarafın diğer Tarafa emanet ettiği tüm bilgiler. İş Ortağı, Ortaklık Programı Operatörünün önceden yazılı izni olmadıkça bu tür gizli bilgilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesinden veya yetkisiz kullanımından kaçınmayı kabul eder.

4.2. İş Ortağının Gizli Bilgilerle ilgili yükümlülükleri, bu Hüküm ve Koşulların feshinden sonra da devam edecektir.

5. GARANTİLER VE TAZMİNAT

5.1. Ortak aşağıdakileri onaylar:

5.2. Ortağın bulunduğu ve bir Teklifi yürüttüğü yargı alanında geçerli olan tüm yasalara her zaman uyacaktır;

5.3. Ortaklık Programı Operatörünün talebi üzerine, reklam kanallarındaki tüm Promosyon Materyallerini derhal kaldıracaktır;

5.4. Doğrudan veya dolaylı olarak, 18 yaşından küçük kişilere yönelik reklam kanallarına Promosyon Materyalleri yerleştirmeyecektir;

5.5. Doğrudan veya dolaylı olarak başka herhangi bir kişiyi, bu Sözleşmeye uygun olanlar dışında Ortaklık Programıyla ilgili herhangi bir türde işlem yapmaya yetkilendirmeyecek, yardımcı olmayacak veya teşvik etmeyecektir;

5.6. İşbu Sözleşmenin şartlarına ve Ortaklık Programı Operatörü tarafından güncellenen, değiştirilen ve yerine yenileri konulan Ortaklık Programı Politikalarına her zaman uyacaktır;

5.7. Herhangi bir üçüncü taraf ticari adını veya ticari markasını kullanmayacak ve Ortaklık Programı Operatörünün veya diğer tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecektir;

5.8. İş Ortağının onay verdiği bir Teklif tarafından oluşturulan herhangi bir anlaşma veya politikanın hüküm ve koşullarına her zaman uyacaktır;

5.9. Web sitesinin ve elektronik postasının geliştirilmesinden, işletilmesinden ve bakımından, bunların teknik işleyişi, söz konusu web sitesinde veya herhangi bir elektronik postada yayınlanan Promosyon Materyallerinin oluşturulması, yayınlanması ve doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sorumlu olacaktır;

5.10. Ortaklık Programı Operatörüne her zaman ve derhal geçerli bir adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve Ortaklık Programı Operatörünün makul olarak talep edebileceği diğer tanımlayıcı veya finansal bilgilerin yazılı teyidini sağlayacaktır.

5.11. Ortağın bu maddede belirtilen savunma ve tazmin yükümlülüğü, bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesinden sonra da devam edecek ve bu Sözleşmenin veya herhangi bir Sözleşmenin başka bir şartı veya koşulu ile sınırlandırılmayacaktır.

6. SORUMLULUK SINIRLAMASI

6.1. Ortaklık Programı Operatörü hiçbir koşulda Ortağa karşı dolaylı, özel, cezai veya arızi zararlardan veya Ortağın kar kaybından sorumlu olmayacaktır.

6.2. Ortaklık Programı Operatörü, açık veya zımni herhangi bir konuyla ilgili tüm garantileri, koşulları, beyanları, tazminatları ve garantileri reddeder.

7. VERİ KORUMA

7.1. İş Ortağının kişisel verilerinin kullanımı Ortaklık Programı Operatörünün Gizlilik Politikasında belirtilmiştir. İş Ortağı, bu Hüküm ve Koşulları kabul ederek Ortaklık Programı Operatörünün Gizlilik Politikasının şartlarını da kabul etmiş olur.

7.2. Ortaklık Programı Operatörü, Ortağın kişisel verilerini Genel Veri Koruma Yönetmeliği ((AB) 2016/679), Gizlilik ve Elektronik İletişim Direktifi (2002/58/EC) ve Gizlilik ve Elektronik İletişim (EC Direktifi) Yönetmelikleri 2003 (SI 2003/2426) dahil olmak üzere yürürlükteki tüm gizlilik ve veri koruma yasalarına uygun olarak ele alacaktır.

7.3. Ortaklık Programı Operatörü, Ortağın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

7.3.1. İş Ortağı ile iletişim kurmak ve bildirimleri iletmek;

7.3.2. İş Ortağına yapılan ödemeleri işlerken üçüncü taraf iş ortaklarıyla çalışmak;

7.3.3. İş Ortağının bilgilerinin doğruluğunu ve kesinliğini belirlemek veya doğrulamak için veya herhangi bir verinin yasallığını araştırırken kişisel verileri kullanmak.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Ortaklık Programı web sitesinde yer alan tüm içerik ve diğer fikri mülkiyet Ortaklık Programı Operatörüne aittir. Ortaklık Programının önceden yazılı izni olmaksızın içeriğin değiştirilmesi, kopyalanması, ayarlanması, tadil edilmesi veya kullanılması açıkça yasaktır.

8.2. Ortağın, Ortaklık Programı Operatörü tarafından sağlanan Promosyon Materyallerini yalnızca bu Hüküm ve Koşullar ve Teklif kapsamında ve bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak promosyon faaliyeti yürütmek amacıyla kullanmasına izin verilir.

9. ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZME PROSEDÜRÜ

9.1. Ortaklık Programının kullanımına ilişkin tüm talepler partners@betzmark.com adresine gönderilecek ve isim; e-posta; hesap numarası; tartışmalı durumun meydana geldiği tarih ve saat; itirazın özünü içerecektir.

9.2. Ortaklık Programı Operatörü, kar kaybı, maddi veya manevi zarar, itibar kaybı dahil olmak üzere herhangi bir zarar talebini dikkate almaz ve değerlendirmeye almaz.

9.3. Ortaklık Programı Operatörü aşağıdaki durumlarda talebi değerlendirmeyi reddetme hakkına sahiptir:

9.3.1. Talebin Sözleşmenin bu maddesinde listelenen koşulları karşılamaması;

9.3.2. Talebin müstehcen bir dil ve/veya Ortaklık Programı Operatörüne veya çalışanlarına hakaret içermesi;

9.3.3. Talep, Ortaklık Programı Operatörüne veya çalışanlarına yönelik tehditler içeriyorsa;

9.3.4. Ortak, Ortaklık Programının imajını sosyal ağlarda ve diğer kaynaklarda karartma tehdidini kullanıyorsa.

9.4. Ortağın talebinin değerlendirilme süresi, Ortaktan taleple ilgili ve talebi çözmek için gerekli tüm gerekli ve yeterli verilerin alındığı tarihten itibaren en fazla yirmi iş günüdür.

9.5. Ortağın hesabının işlemleri veya durumu ile ilgili bir anlaşmazlık durumunda, taraflar Ortaklık Programının verilerine dayanarak Ortağın işlemlerinin protokollerini dikkate alır.

10. NİHAİ HÜKÜMLER

10.1. Bu Hüküm ve Koşullar her açıdan Curacao yasalarına uygun olarak yorumlanacak, tefsir edilecek ve uygulanacaktır.

10.2. Ortaklık Programı Operatörü, Ortakların önceden izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki hakları devredebilir. Ortak, Ortaklık Programı Operatörünün açık yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki haklarını devredemez.

10.3. Bu Hüküm ve Koşullar, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, söz konusu hüküm bu Hüküm ve Koşullardan ayrılabilir kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

10.4. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamında gerekli olan her türlü bildirim veya diğer iletişim yazılı olacak ve Ortaklık Programı Operatörünün dikkatine elektronik posta yoluyla iletilecektir: partners@betzmark.com

GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Bu Gizlilik Politikasında kullanılan tüm terimler, Ortaklık Programının Hüküm ve Koşullarında kendilerine atfedilen anlama sahip olacaktır.

2. Veri Koruma Mevzuatı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ((AB) 2016/679), Gizlilik ve Elektronik İletişim Direktifi (2002/58/EC) ve Gizlilik ve Elektronik İletişim (EC Direktifi) Yönetmelikleri 2003 (SI 2003/2426) dahil olmak üzere yürürlükteki tüm gizlilik ve veri koruma yasalarıdır.

3. Kişisel Veriler, isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı, Kredi veya Banka kartı numarası, banka hesap numarası, ilgili son kullanma tarihlerinin yanı sıra isim belirtmeyen ancak İş Ortağının cihazıyla ilgili olan ve İş Ortağına bireysel olarak muamele edilmesini sağlayan bilgiler dahil olmak üzere, Şartlar ve Koşullarda belirtildiği şekilde Betzmark Partners web sitesinin ve İş Ortaklığı Programı kapsamındaki promosyon faaliyetlerinin kullanımı sonucunda veya bunlarla bağlantılı olarak İş Ortaklığı Programı Operatörü tarafından işlenen, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilgidir.

4. Kişisel Verilerin Kullanımı

4.1. Ortaklık Programı Operatörü, Ortakların kayıt hesaplarının oluşturulması ve Ortakla daha fazla işbirliği yapılması amacıyla Kişisel Verileri toplar ve işler. Ortaklık Programı Operatörü, doğrulama ve devam eden izleme sürecimizin bir parçası olarak ek bilgiler de talep edebilir. Ortaklık Programı Operatörü, Ortağın Kişisel Verilerini ve Gizli Bilgilerini yalnızca Teklif oluşturma, hesap kaydı, Ortağın faaliyetinin Hüküm ve Koşullar ile Gizlilik Politikasına uygun olarak doğrulanması amacıyla kullanmayı ve başka herhangi bir ticari veya operasyonel amaç için veya Ortaklık Programı tarafından üstlenilen benzer bir projeyle bağlantılı olarak kullanmamayı taahhüt eder. Bu yükümlülüklere ek olarak, Ortaklık Programı İşletmecisi, Gizli Bilgileri en azından kendi Gizli Bilgilerini koruduğu ve muhafaza ettiği özen derecesinde koruyacak ve muhafaza edecektir.

4.2. Hesap kaydı sırasında sağlanan Kişisel Verilere ek olarak, Ortaklık Programı İşletmecisi, Ortağın Ortaklık Programını ve web sitesini kullanmasının bir sonucu olarak da bilgi toplar. Toplanan bilgiler şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: giriş bilgileri, konum bilgileri, cihaz bilgileri, kimlik bilgileri ve çerezler.

4.3. Ortaklık Programı Operatörü, Kişisel Verileri ve Gizli Bilgileri elde etme ve kullanma hakkını saklı tutar. Bir Ortak, Betzmark Partners web sitesine göz atarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ortağın bilgilerinin toplanması, saklanması ve kullanılması için açık veya zımni onay verir:

4.3.1. Ürün ve Ortaklık Programı hakkında bilgi sağlamak;

4.3.2. Ortaklık Programının müşteri destek hizmetlerini analiz etmek;

4.3.3. İş Ortağının Ortaklık Programına uygunluğunu sağlamak.

4.4. Ortaklık Programı Operatörü, Veri Koruma Mevzuatının izin verdiği şekilde Ortağın Kişisel Verilerini veya Gizli Bilgilerini güvenilir üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu üçüncü tarafların bilgileri, bilgilerin paylaşılma amaçlarının ötesinde ikincil amaçlarla kullanmaları yasa veya sözleşme ile sınırlandırılmıştır. Bilgiler aşağıdaki durumlarda güvenilir üçüncü taraflarla paylaşılabilir:

4.4.1. Şartlar ve Koşullara uygun olarak işlemlerin işlenmesi amacıyla İş Ortağının Kişisel Verilerinin bankacılık kurumlarına sağlanması;

4.4.2. Bir mahkeme celbine, mahkeme emrine, mahkeme kararına veya Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak yasaların gerektirdiği şekilde yanıt vermek.

5. Rıza

5.1. Betzmark Partners web sitesini kullanarak ve Ortaklık Programına katılarak bir Ortak, bu Politikada belirtildiği şekilde sağlanan Kişisel Verilerin ve Gizli Bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine rıza gösterir.

5.2. Ortaklık Programı Operatörü, Kişisel Verileri ve Gizli Bilgileri ifşa edebilir:

5.3. Ortaklık Programı Operatörünün grup yapısı içindeki diğer üyelere, grup üyeleri nerede bulunursa bulunsun, AEA dışındaki sınır ötesi ülkeler de dahil olmak üzere, yalnızca bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda. Verilerin sınır ötesi aktarımı durumunda, Ortaklık Programı Operatörü Kişisel Verilerin uygun şekilde korunmasını sağlamayı taahhüt eder.

5.4. Burada belirtilen amaçlar doğrultusunda güvenilir üçüncü taraflara.

5.5. Kişisel Veriler, yalnızca Ortaklık Programı Operatörü tarafından beklenen aynı standartlarla korumayı ve işlemeyi kabul eden üçüncü taraflara aktarılacaktır.

6. Çerezler

6.1. Ortaklık Programı İşleticisi ayrıca sitemizde hangi sekmeleri ziyaret ettiğiniz, tarayıcı bilgileriniz, konumunuz ve sitemizi kullanım sıklığınız hakkında bilgi toplar.

6.2. Ortaklık Programı Operatörü, web sitesine erişimi yetkilendirmek, hileli eylemleri önlemek ve bir Ortağın Betzmark Partners web sitesini daha önce ziyaret edip etmediği, bir Ortağın web sitesine erişmek için kullandığı cihaz, bir Ortağın web sitesinin müşteri desteğiyle önceki temasları, web sitesine erişmek için kullanılan tarayıcı bilgileri, web sitesi sekmeleri, Ortağın konumu ve web sitesini kullanma sıklığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir Ortağın Betzmark Partners web sitesine erişimi ve kullanımıyla ilgili bilgileri toplamak için web sitesinde çerezler kullanır.

6.3. Çerezlerin reddedilmesi, Betzmark Partners web sitesinin belirli özelliklerine erişilememesine neden olabilir.

7. Haklar

7.1. Bir Ortak, Ortaklık Programı Operatörüne sağlanan Kişisel Verilere ve Gizli Bilgilere erişim hakkına sahiptir.

7.2. Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, bir Ortak Kişisel Verilere erişme, bunları düzeltme, güncelleme veya silme; işlenmesine itiraz etme veya kısıtlama; Kişisel Verilerin başka bir hizmet sağlayıcıya aktarılmasını talep etme veya daha önce verilen herhangi bir izni iptal etme hakkına sahiptir.

7.3. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili olarak gerekli olan her türlü bildirim veya diğer iletişim yazılı olacak ve elektronik posta yoluyla iletilecektir: partners@betzmark.com

8. Rezervasyonlar

8.1. Ortaklık Programı Operatörü, bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik, Ortağın bu Gizlilik Politikası veya Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki haklarını etkilemeyecektir.

İletişime Geçin

MAD Affiliates'e katılın ve profesyonel bir ekip ile çalışmanın keyfini yaşayın.